Ωτοπλαστικη

Τ α αφεστώτα ώτα, κοινώς τα «πεταχτά αυτιά», είναι μια δυσμορφία των αυτιών, που προκαλείται λόγω γονιδιακής προδιάθεσης.

Τα άτομα με «πεταχτά αυτιά» είτε δεν έχουν φυσιολογική πτυχή (ανθέλικα) στο πτερύγιο του αυτιού, είτε έχουν μια πολύ μεγάλη κόγχη πτερυγίου.

Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις παρατηρείται και ασυμμετρία μεταξύ των δυο αυτιών, καθώς το ένα αυτί έχει εντονότερη προβολή σε σχέση με το άλλο.

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΩΤΑ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  • Καθαρισμός & Απολέπιση Προσώπου

  • Peeling με γλυκολικό και σαλικυλικό οξύ

  • Αφαίρεση σμήγματος

  • Ενυδάτωση

Η συγκεκριμένη δυσμορφία συνιστά μονάχα ένα αισθητικό πρόβλημα, που δεν υποκρύπτει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ατόμου.

Ωστόσο, πολλές φορές τα άτομα με αφεστώτα ώτα γίνονται αποδέκτες έντονα χλευαστικών σχολίων, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Έτσι, πολύ συχνά αναγκάζονται να καταφύγουν στην ωτοπλαστική.

Πρόκειται για μια αρκετά διαδεδομένη και απλή χειρουργική επέμβαση, που μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και σε άτομα μικρής ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανάλογα με το πρόβλημα, είτε τροποποιείται το σχήμα του χόνδρου του αυτιού, ώστε να δημιουργηθεί η ανθέλικα, που θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει στο πτερύγιο του αυτιού, είτε μειώνεται το μέγεθος της κόγχης με αφαίρεση τμήματος του χόνδρου της κόγχης.

Έτσι, το αυτί πλησιάζει πιο κοντά στο κεφάλι, λαμβάνοντας τη φυσιολογική μορφή και θέση του. Σε περίπτωση δε που ο λοβός του αυτιού είναι πολύ μεγάλος δύναται η αφαίρεση τμήματός του, ώστε να επιτευχθεί ένα συμμετρικότερο αποτέλεσμα.

Ο πλαστικός χειρουργός πραγματοποιεί, για τους σκοπούς της επέμβασης, μια μονάχα μικρή τομή πίσω από το αυτί και μετά την επέμβαση η ουλή επουλώνεται πλήρως, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστα ορατή.

Η ωτοπλαστική διαρκεί μόλις 1 – 2 ώρες και διενεργείται υπό τοπική αναισθησία με ή χωρίς μέθη.

Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 7 – 10 μέρες, ενώ το έντονο οίδημα στη χειρουργημένη περιοχή αρχίζει να υποχωρεί μετά από δυο μέρες και εξαφανίζεται πλήρως μετά από 2 – 3 μήνες.

Κατά κανόνα η ωτοπλαστική είναι μια ανώδυνη επέμβαση, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετεγχειρητικά.