Ρινοπλαστικη

Η μύτη βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου μας.

Συνεπώς, παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική συμμετρία και αισθητική του προσώπου.

Τα χαρακτηριστικά της κληροδοτούνται από γενιά και γενιά και η ανάπτυξή της ολοκληρώνεται με την ενηλικίωση, γι’ αυτό και είναι σημαντικό οι όποιες επεμβάσεις στην μύτη να γίνονται μετά την ηλικία των 18 ετών.

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ : ΑΨΟΓΗ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 • ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

 • ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Π ολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια για τα χαρακτηριστικά της μύτης τους.

Άλλοι πιστεύουν ότι έχουν πολύ μεγάλη μύτη και άλλοι πολύ μικρή. Άλλοι θεωρούν ότι η μύτη τους είναι ασύμμετρη και στραβή και άλλοι δυσανασχετούν με το σχήμα, την κορυφή ή τη ράχη της μύτης τους, με τα ρουθούνια τους και με τη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μύτης και άνω χείλους.

Άλλοι πάλι άνθρωποι παρατηρούν, μετά από κάποιον τραυματισμό της μύτης τους, επιπέδωση ή στραβώματα της μύτης και διαταραχές στην αναπνοή.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η πλαστική χειρουργική έρχεται να δώσει τη λύση.

Η ρινοπλαστική συνιστά μια από τις πιο δημοφιλείς και συχνές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής ανά την υφήλιο. Διακρίνεται σε αυξητική ρινοπλαστική και μειωτική ρινοπλαστική.

Στην αυξητική ρινοπλαστική πραγματοποιείται εισαγωγή μοσχευμάτων, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος, ορθότερος και συμμετρικότερος, σκελετός μύτης. Έτσι, η μύτη ανορθώνεται και ενδυναμώνονται η ράχη και η κορυφή της.

Ως μοσχεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν: α)οστούν από τα πλευρά του ασθενούς, β)χόνδρος από το πτερύγιο των αυτιών ή το διάφραγμα της μύτης ή γ) συνθετικά υλικά, πιστοποιημένα, ασφαλή και εγκεκριμένα από επίσημους φορείς υγείας.

Το τι θα επιλεχθεί εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και από τις συστάσεις του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος έχει την εξειδίκευση και την εμπειρία να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για κάθε ασθενή. Ο νέος σκελετός τοποθετείται στη θέση του μέσω μιας τομής ανάμεσα ή μέσα στα ρουθούνια.

Σ τη μειωτική ρινοπλαστική πραγματοποιείται μείωση του σκελετού της μύτης. Διενεργούνται τομές μέσα στα ρουθούνια και, ανάλογα με το πρόβλημα, είτε αφαιρείται ένα κομμάτι από το οστό της μύτης, οπότε η ράχη της έρχεται πιο κοντά στο πρόσωπο, είτε ενώνονται οι δυο πλευρές της μύτης με τομές στα οστά στο πάνω μέρος της, οπότε ελαττώνεται το πλάτος της, είτε αφαιρούνται κομμάτια δέρματος από τη βάση των ρουθουνιών, οπότε μειώνεται το πλάτος αυτών.

Επίσης, μπορεί να μειωθεί το μέγεθος των χόνδρων της μύτης, οπότε η μύτη κονταίνει και η κορυφή της γίνεται πιο λεπτή.

Σε περιπτώσεις διαταραχής της αναπνοής λόγω σκολίωσης του διαφράγματος, τότε παράλληλα με τη ρινοπλαστικη διενεργείται και διαφραγματοπλαστική.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανώς να χρειάζονται επεμβάσεις και σε άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου, προκειμένου αυτό να αποκτήσει τις τέλειες αναλογίες.

Μετά την επέμβαση είναι πιθανόν να υπάρχει ένα ήπιο οίδημα και εκχυμώσεις, ιδίως γύρω από τα ματιά, τα οποία όμως σταδιακά υποχωρούν.

Επίσης, μετά την επέμβαση απαιτείται η χρήση ενός μικρού νάρθηκα στη ράχη της μύτης για μια περίπου εβδομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η σταθεροποίησή της.

Τα ράμματα εντός της μύτης απορροφούνται από τον οργανισμό, ενώ τα όποια εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται εντός μιας εβδομάδας.

Μετά από 1 μήνα η εμφάνιση της μύτης θα είναι απόλυτα φυσιολογική και θα έχει υποχωρήσει κάθε αίσθηση μουδιάσματος και σκληρότητας αυτής.

Η αποτρίχωση με laser Αλεξανδρίτη εγγυάται την οριστική μείωση της τριχοφυΐας κατά 95%!

Τιμές Γνωριμίας

 • Μικρό
 • 49
 • Μεσαίο
 • 99
 • Μεγάλο
 • 199