Ασυμμετρια Μαστων

Η ανισομαστία ή ασυμμετρία στήθους είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί έναν σημαντικό αριθμό γυναικών.

Η ασυμμετρία μπορεί να αφορά είτε το μέγεθος είτε το σχήμα των μαστών.

Μπορεί όμως να αφορά τη συμμετρία των θηλών, της περιοχής γύρω από τη θηλή ή τη συμμετρία του δέρματος κάτω από το στήθος.

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΩΝ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΘΗΛΩΝ

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΗ

 • ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 • ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ

Ξ εχωριστή περίπτωση ανισομαστίας αποτελεί το σύνδρομο του σωληνωτού μαστού.

Πρόκειται για μια σπάνια δυσμορφία των μαστών, εξαιτίας της οποίας οι μαστοί έχουν μικρή βάση, υποπλασία, υψηλή και μικρή υπομάστια πτυχή και προβολή με διάταση της θηλαίας άλω.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι σε ορισμένες γυναίκες η ανισομαστία δεν υπάρχει εκ γενετής, αλλά είναι επίκτητη, όπως για παράδειγμα σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή.

Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στους δυο μαστούς μπορεί να προκαλεί προβλήματα στην ψυχολογία μίας γυναίκας (χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης). Ενδεχομένως όμως να σχετίζεται και με πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινότητά της (εύρεση του κατάλληλους στηθόδεσμου)

Με δεδομένο ότι κάθε γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα ασύμμετρου στήθους, δεν υπάρχει μια και μοναδική μέθοδος αντιμετώπισης της ανισομαστίας.

Ο ι πιθανές λύσεις είναι οι εξής:

 • Αύξηση του μικρότερου μαστού με αυξητική στήθους: Πραγματοποιείται επέμβαση για την προσθήκη ενθέματος ή μεταφορά λίπους από άλλο σημείο του σώματος. Θεωρείται ιδανική λύση, σε περίπτωση που οι μαστοί δεν είναι πτωτικοί.
 • Μείωση του μεγαλύτερου μαστού με μειωτική στήθους: Αν και η συγκεκριμένη επέμβαση αφήνει περισσότερες ουλές, θεωρείται μακροπρόθεσμα καλύτερη λύση.
 • Αύξηση ή μείωση και των δυο μαστών σε διαφορετικό ποσοστό, ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία.
  Στην περίπτωση δε του συνδρόμου του σωληνωτού μαστού ο πλαστικός χειρουργός διενεργεί πλαστική επέμβαση με στόχο την ταυτόχρονη διόρθωση της μορφολογίας, του μεγέθους και της συμμετρίας των μαστών, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ασθενούς.

Ουσιαστικά, το ποια τεχνική θα επιλεχθεί εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και από τις συστάσεις του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος έχει την εξειδίκευση και την εμπειρία να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για κάθε ασθενή.

Η μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση των ασθενών, που υποβάλλονται σε διόρθωση της ανισομαστίας, εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης και από ποικίλους άλλους παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση η επικινδυνότητα της εκάστοτε επέμβασης είναι σχετικά μικρή. Ως προς τα αποτελέσματα, μολονότι είναι μη ρεαλιστικό να προσδοκά κανείς δυο απόλυτα όμοιους και συμμετρικούς μαστούς, η επέμβαση διόρθωσης της ανισομαστίας τείνει να προσεγγίζει κατά 90% την τελειότητα.